Flugfiske en översikt

Flugfiske görs med en fiskefluga som bete. Tanken är att flugan liknar fiskens naturliga föda, och på så sätt försöker man lura fisken. Flugfiske görs både i strömmande vatten och insjöar, men på senare år har även det havsbaserade flugfisket blivit populärt.